PlotGear

plotowanie staje się łatwizną ...

Czym jest plotgear

Głównym celem programu jest przedstawić użytkownikowi graficzną reprezentację ( wykres ) wyrażenia matematycznego wpisanego w formularz programu.

 

Plotgear dostarcza również inne funkcjonalności takie jak np możliwość tablicowania wyników czy też wyeksportowania obliczonych danych.

 

Jest to bardzo prosty w obsłudze , szybki w działaniu oraz polskojezyczny program umożliwiający nie tylko poważne obliczenia ale i również zabawę / naukę matemtyki poprzez skojarzenia i graficzną reprezentację wyników obliczeń.

 

Plotgear wyróżnia się cechami:
 • Dużą szybkością działania w wątkach obliczeniowych.
 • Intuicyjną obsługą interfejsu graficznego.
 • Bardzo małym rozmiarem plików binarnych.
 • Możliwością zapisania wartości i formuł.
 • Możliwością sprawdzenia poprawności wpisanych formuł.
 • Możliwością doboru własnych przedziałów skali wykresu.
 • Umożliwia wybór sposobu interpolacji wykresu.
 • Umożliwia dobór wartości kroku dla obliczanych przedziałów paramteru.
 • Umożliwia dobór tła wykresu.
 • Możliwością umieszczenie do trzech funkcji na jednym wykresie.
 • Możliwością eksportowania wygenerowanych wykresów do popularnych formatów graficznych.
 • Możliwością eksportowania obliczonych wartości.

 

Wiecej funkcjonalności i szczegułów zostało umieszczonych w dokumentacji projektu.