PlotGear

plotowanie staje się łatwizną ...

O autorach

Autorami programu jest duet młodych studentów, programistów Politechniki Gdańskiej. Sam projekt został powołany do życia na początku grudnia 2010 roku.

 

Początkowo program był zwykłym sposobem na zaliczenie przedmiotu ale jak się okazało, z biegiem czasu wyrósł na poważne narzędzie matematyczne.

 

Zostaje on publikowany aby poświęcony czas na jego stworzenie nie został zmarnowany, możliwe że i tobie posłuży przy pracy.